National test i læsning

I læsning testes eleverne med obligatoriske test på 2., 4., 6. og 8. klassetrin indenfor tre profilområder: sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. I Skive har vi desuden gjort det obligatorisk at tage de frivillige test på 5. og 7. klassetrin.

Testen giver viden om, hvilke områder læreren kan planlægge sin undervisning inden for, så den udfordrer og støtter alle elever – både de rigtig dygtige og de mindre dygtige. Resultaterne må aldrig stå alene, men skal holdes op mod den viden, som læreren ellers har om eleverne fra den daglige

Eleverne kan forberede sig på testen ved at gennemføre hver af de nationale test to gange på frivillig basis ud over den obligatoriske testgang. For eksempel kan en test, der er obligatorisk på 8. klassetrin, anvendes frivilligt på 7., 8. og 9. klassetrin. Hver test kan højst tages tre gange. Testene kan bruges på det klassetrin, hvor de er obligatoriske, og på klassetrinnet lige over og under. Her er resultaterne af testen direkte sammenlignelige, fordi det er samme test.

Fra efteråret 2016 vil det være muligt også at gennemføre de nationale test på frivillig basis i den obligatoriske testperiode. Dog kan klasser i folkeskolen ikke tage præcis den samme test på frivillig basis, som den de skal tage i samme periode på obligatorisk basis.

 

To forskellige tilbagemeldinger

Elevens resultater resulterer i to forskellige tilbagemeldinger: Kriteriebaserede – og normbaserede tilbagemeldinger. De Kriteriebaserede tilbagemeldinger betyder, at elevernes resultater sammenholdes med faglige kriterier for, hvad der kendetegner gode læsere.  De faglige kriterier afspejler Forenklede Fælles mål for læsning. De kriteriebaserede tilbagemeldinger er tilgængelige, når testperioden er afsluttet.

De normbaserede tilbagemeldinger vurderer den enkelte elevs præstationer i forhold til andre elever = en landsnorm. De normbaserede resultater er først tilgængelige hen på efteråret i det efterfølgende skoleår.


Vejledning til læreren:
https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/nationale-test/vejledninger


Brug testresultaterne. Inspiration til pædagogisk brug af resultater fra de nationale test.
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF11/111111%20Brug%20testresultarne.pdf

Se vejledning til skoleledere og kommuner:
https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/nationale-test/vejledninger

Se mere på:
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/Nationale-test

Brug af testresultaterne. Her kan du Google "brug testresultaterne undervisningsministeriet" for at finde inspiration til brug af de nye kriterierelaterede testresultater.

 

 

 

Publiceret 14-10-2019