Tilbagemelding på de nationale test


Tilbagemelding til eleven

Læreren skal formidle resultaterne af testen mundtligt til hver elev.

De opfølgende samtaler kan bidrage til at af- eller bekræfte lærerens vurdering af elevernes udbytte af undervisningen. Samtalerne kan være udgangspunkt for en dialog om elevernes fagligt stærke og svage sider og en justering af læringsmål.

 

Tilbagemelding til forældrene

Inden eleverne tager en test, skal forældrene have udleveret et brev, som orienterer om testene. Brevet kan for eksempel sendes med eleverne hjem. Brevet skal udleveres, da det blandt andet fortæller om, hvordan elevernes testresultater bliver opbevaret. Du finder breve til forældre på forskellige sprog på https://testogprøver.dk/

Elevens samlede resultat skal skrives ud og udleveres til forældrene. Læreren kan for eksempel bruge testresultaterne i forbindelse med en skole-hjem-samtale og lægge rapporten til forældrene som et del af elevplanen, så resultaterne indgår i samtalen med fokus på fremtiden.

Det er først og fremmest de kriteriebaserede resultater, som forældrene skal have tilbagemelding på.

 

Tilbagemelding til teamet

Dansklæreren taler med teamet om klassens testresultater, så alle klassens lærere kan være med til at understøtte elevernes faglige udvikling.

 

Publiceret 14-10-2019