Handleplan for skriftsprogsvanskeligheder

Handleplan for skriftsprogsvanskeligheder er nu en del af kommunens handleplan for sprog og skriftsprog. Handleplan for skriftsprogsvanskeligheder erstatter tidligere handleplan for undervisning af ordblinde børn og unge i skive kommune. Handleplanen implementeres i sin fulde længde i skoleåret 2016/2017 og opdateres løbende i takt med, at nye erfaringer og tiltag opstår.

Denne del af handleplanen omfatter elever i grundskolen samt overgange til ungdomsuddannelser. Den bygger ovenpå handleplanen for de 0 – 6 årige.

I Skive kommune vil vi tilstræbe, at kende de børn, der er i risiko for skriftsprogsvanskeligheder, herunder ordblindhed, tidligt muligt, hvilket vil sige inden skolestart eller hurtigt derefter. Intensive undervisningsforløb og evalueringer i indskolingen er udtryk for disse bestræbelser.

Formålet med handleplan for skriftsprogsvanskeligheder er at videreudvikle en strategi for tidlig identificering af elever i skriftsprogsvanskeligheder og en procedure for, hvordan disse elever bedst hjælpes i deres vanskeligheder. Handleplanen skal sikre en ensartet praksis på alle folkeskoler i kommunen og gode overgange. 

I handleplanen finder man konkrete anvisninger og inspiration til skoler til at forebygge skriftsprogsvanskeligheder og til at støtte den enkelte elev i sin udvikling.

Handleplanen er med uddrag fra ministeriets Ordblindhed i grundskolen – en vejledning og tilrettet Skive kommunes skolevæsen. 

Ordblindhed i grundskolen - en vejledning

Se inspirationshæfte

 

 

Handleplanen er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning og de nye fælles mål.
 

Lovgivningen

Se lovgivningen

Publiceret 14-10-2019