Det Mobile Kompetencecenter

Det mobile kompetencecenter er et kursustilbud til lærere og ordblinde elever primært i 4. – 5. klasse, når centeret kommer på skolen og når eleven er visiteret til tilbuddet. Hvis centeret ikke kommer på skolen er den enkelte skole selv ansvarlig for anskaffelse af udstyr og de kurser for elever og lærere, der følger med.  

 

Blanket

Blanket til indstilling til samarbejde med Det Mobile Kompetencecenter

Blanket-Indstilling til samarbejde

·

Gode links og hjælpemidler fra Det Mobile Kompetencecenter

Digitale tekster, læremidler og gode links

 

 

Publiceret 04-01-2019