Elevplan for støtteundervisning

Læreren og eleven udarbejder i fælleskab en elevplan. Elevplanen skal indeholde tre dele: Mål, status og opfølgning.

Hvad kan jeg? – konkret beskrivelse af læsefærdighederne, så eleven bliver opmærksom på egne læsefærdigheder

Hvad skal jeg lære? – tydelige og klare mål

Hvad skal jeg gøre? – vejledning til eleven i, hvordan og med hvad, der kan arbejdes for at nå målet

Hvordan kan jeg se, at jeg er på rette vej? – konkrete tegn på, at eleven er på vej til målet

Hvordan klarer jeg mig og hvad er næste skridt? Evaluering og nye mål

 

Se et eksempel på en skabelon til en handleplan

Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder (ROAL) har udarbejdet en handleplanskabelon, som kan være god at anvende. Find den her:

Se og download skabelon

 

Publiceret 17-11-2016