Elevplan for støtteundervisning

Læreren og eleven udarbejder i fælleskab en elevplan. Elevplanen skal indeholde tre dele: Mål, status og opfølgning.

Hvad kan jeg? – konkret beskrivelse af læsefærdighederne, så eleven bliver opmærksom på egne læsefærdigheder

Hvad skal jeg lære? – tydelige og klare mål

Hvad skal jeg gøre? – vejledning til eleven i, hvordan og med hvad, der kan arbejdes for at nå målet

Hvordan kan jeg se, at jeg er på rette vej? – konkrete tegn på, at eleven er på vej til målet

Hvordan klarer jeg mig og hvad er næste skridt? Evaluering og nye mål

 

 

Publiceret 11-02-2020