Indsats i indskolingen

Når barnet starter i skolen har børnehaveklasselederen adgang til at se barnets sprogvurderingsresultater. Endvidere har forældre og børnehave i samarbejde udfyldt et overgangsskema, som forældrene afleverer på skolen i forbindelse med skolestart. Skemaet fortæller noget om barnets forudsætninger for læsning og skrivning.  Det er afgørende for barnets sprog og -læseudvikling at børnehaveklasselederen tilrettelægger sin undervisning, så den tager udgangspunkt i og videreudvikler færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie og dagtilbud og fritid.

I indskolingen skal eleverne have en systematisk undervisning i skriftens principper og der arbejdes med elevernes tekstforståelse og ordforråd.

Alle elever screenes for ordblindhed med ordlister i slutningen af børnehaveklassen (april-juni). De elever, der er i risiko, skal yderligere undersøges med en dynamisk test.

For elever i risiko for ordblindhed iværksættes en intensiv målrettet indsats over 10-12 uger med fokus på systematisk undervisning i udnyttelse af skriftens basale lydprincip i læsning og skrivning. Undervisningen skal være hyppig – med 3–5 gange om ugen – og skal omfatte mindst 50–100 timer. Der skal være en vis ro omkring eleven. Der laves en individuel, tidsbegrænset handleplan, som kan evalueres.

Aktiviteterne og metoderne i den intensive undervisning adskiller sig ikke nødvendigvis fra metoderne og aktiviteterne i den almene undervisning. Men i den intensive undervisning kan man tilbyde eleven målrettet undervisning i skriftens lydprincip tæt på en lærer og med langsom progression og på et andet niveau end klassens.

Det afgørende er, at indsatsen i den intensive undervisning har det rigtige indhold og det rigtige niveau, at den er tilstrækkeligt intensiv (at eleven har mange muligheder for at øve sig), at læreren har tilstrækkelig viden om ordblindhed og dansk bogstavskrift, og at indholdet tager udgangspunkt i en grundig undersøgelse af elevens vanskeligheder og nøje følger elevens udvikling (Elbro, 2007)

Fra skolestart skal eleverne lære at anvende it-programmet AppWriter til at få tekster læst op og som støtte til at skrive. Margit Gade har beskrevet hvordan i bogen Dansk med it. Vis mig hvordan!. Akademisk Forlag, 2012.

Publiceret 11-02-2020