Den forebyggende undervisning

Læsning i almenundervisningen er beskrevet andet sted i handleplanen.

 • Daglig læsetræning i tekster, som passer til elevens niveau
 • Repetition af de 3 alfabeter. Bogstav-lydhus eller tilsvarende
 • Arbejde med de enkelte lyde i ord, bogstaverne og syntese (at trække lyde sammen til ord)
 • Børnestavning, men den skal suppleres med fonologisk opmærksomhedstræning.
 • Læsemakker. Se fx http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed/metoder/laesemakker
 • Alle elever introduceres for AppWriter. De skal lære at få tekst oplæst og skal efterhånden anvende AppWriter, når de skriver.

Foregribende indsats

Intensivt kursusforløb på et lille hold eller som eneundervisning. Hvis det er eneundervisning anbefales 30 minutter dagligt i min. 10 uger med metoden Læseløftet eller tilsvarende metode. Hvis det er et hold med 4 elever anbefales 1 lektion dagligt i min. 10 uger.

 • Eleven skal arbejde systematisk med at udvikle forskellige ordlæsestrategier. Testen Ordlæseprøve 1 (Hogrefes forlag) kan fortælle, hvilke ordtyper eleven skal arbejde med (kan eleven læse ord med 1-2 bogstaver, 3 bogstaver med to konsonanter eller 4 bogstaver?). Når læreren kender elevens forudsætninger skal eleven arbejde med et eller flere af følgende ordlæsestrategier:

- At bruge bogstavlyde lyd-for-lyd til at læse gradvis længere ord (2, 3 og 4 bogstaver). Se rækkefølgen s. 107 i Ordblindhed i grundskolen – et inspirationsmateriale: 

https://www.videnomlaesning.dk/media/1955/ordblindhed-i-grundskolen-juni-2016.pdf

- At dele ord i stavelser

- At kende nogle endelser fx –e, -er, -en, -et og vide, hvordan de lyder

- At kende nogle af de vigtigste andre bogstavlyde (de bløde d i sød, det åbne a i far osv.)

- Gradvist begynde at lære de hyppige funktionsord (og, er, jeg, men, der, ikke, osv.) fx ét om dagen

 • Repetition af de 3 alfabeter gennem sanserne: fx bogstav-lydhuset, følepose med bogstaver, ”tegne” bogstaverne på bordet med fingeren og med lukkede øjne, mens navn og lyd siges osv. 

 • Tydelig og systematisk progression og mange gentagelser

 • Eleven skal skrive sammen med den voksne

 • Sæt tydelige og overskuelige mål sammen med eleven, så eleven ved, hvad der skal arbejdes med og kan følge med i tegn på udvikling
 • Arbejde med elevens egen forståelse af sin læring.
 • Arbejde med ord og begreber
 • I 3. klasse vil VAKS eller ORD være en god metode til udvikling af ordlæsestrategier
 • Undervisning i fremstilling
 • It-støtte med ordforslagsprogram og oplæsningsstøtte
 • Lære eleven at anvende it til oplæsning af tekst, og at anvende ordforslagsprogram efterhånden som børnestavningen anvendes mindre og mindre
 • Opmuntring, forståelse og tid

Publiceret 11-02-2020