Gode råd om lektier

  • De læsetekster, som klassen arbejder med, skal eleven også læse på den ene eller anden måde: lydbog, oplæsning med AppWriter, læreren læser op, forældrene læser op.

  • Lav en meget konkret aftale med elev og forældre om, hvordan tekster læses: Hvilke skal læses med ørerne og hvilke skal læses med øjnene?

  • Eleven skal læse tekster, som passer til elevens læseniveau

  • Det skal være tydeligt, hvad eleven har for og hvad forældrene skal læse højt.  Lav evt. en lektiebog

  • Sørg for at eleven kan lykkes med lektierne

  • Lav konkrete aftaler om, hvordan eleven skal skrive tekster. Brug skriveskabeloner, ordbank, sætningsbegyndere, AppWriter, indtaling, billeder osv. 

  • Hvis klassen laver diktat skal eleven kun skrive de ordtyper, som eleven har arbejdet med i forvejen

  • Reducer i lektiemængden, hvis det er nødvendigt 

  • Lav evt. tidsbegrænsning for lektietiden
 

Publiceret 14-10-2019