Den forebyggende undervisning

Læsning i almenundervisningen er beskrevet i Handleplan for sprog og skriftsprog.

Særligt skal der være opmærksomhed på, at den legeprægede undervisning med sproglyde og bogstaver:

 • foregår dagligt og over længere tid
 • tager udgangspunkt i helt korte ord uden konsonantklynger for at vise lydenes funktion i ord
 • indeholder mange gentagelser af lydene. Efterhånden skal lydene blandes imellem hinanden, så eleverne ikke kun arbejder med én lyd i længere tid

og alt arbejde, der giver glæde ved bøger, skrivning og højtlæsning:

 • Dialogisk oplæsning
 • legeskrivning og børnestavning
 • udforskning af sproget

 

Indsats

 • Intensiv undervisning på hold, fx fleksibel holddannelse, da det er forskelligt, hvor meget og hvor længe eleven har behov
 • Vær direkte, udpegende og systematisk, så eleven ved, hvad han/hun skal lægge mærke til i undervisningen
 • Klar progression med plads til mange gentagelser
 • Sæt tydelige og overskuelige mål for undervisningen med løbende evaluering
 • Arbejde med fonologisk opmærksomhed på alle niveauer fra hele ord til enkeltlyd
 • Arbejde med bogstavernes navne, lyde og form. Brug alle sanser
 • At danne syntese af bogstavlydene til ord
 • Arbejde med distinkthed, dvs. tydelig udtale af ord (robotsprog)
 • Dialogisk oplæsning
 • Inddrage forældrene i indsatsen for at styrke elevens sproglige og skriftsproglige udvikling

 

Publiceret 14-10-2019