Overgang til 1. klasse

Der afholdes to klasselæsekonferencer i børnehaveklassen. Den sidste af de to afholdes i marts. Læsevejlederen er tovholder på klasselæsekonferencerne.

For at sikre, at oplysningerne om elevernes læse- og skriveforudsætninger kommer videre til førsteklasse læreren, deltager følgende i klasselæsekonferencen:

  • en repræsentant fra skolens ledelse
  • børnehaveklasselæreren
  • Den kommende førsteklasselærer
  • læsevejlederen
  • skolens tale-hørekonsulent
  • skolens læsekonsulent

Publiceret 14-10-2019