Tegn

 • Ordblindhed i familien
 • Mangler lyst til at få historier læst højt
 • Vanskeligheder med at rime. Det betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i "lydfamilie" med hinanden, selv om de ikke ligner hinanden i betydning, fx mand/spand, hus/mus, potte/måtte.
 • Vanskeligheder med at huske rim og remser og sangtekster
 • Vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal
 • Vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord, fx at finde ud af, hvordan ordet "lur" vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav "l"
 • Forsinket sprogudvikling eller udtalevanskeligheder, anvender enkeltord i stedet for sætninger
 • Vanskeligheder med at huske ord
 • Dårligt ekspressivt sprog
 • Kender i begyndelsen af 0. klasse færre end otte bogstaver
 • Viser risiko for ordblindhed i Ordblinderisikotesten.

Publiceret 14-10-2019