Test, indsats og ansvar 

På baggrund af:

  • Sprogvurderingen i september børnehaveklassen
  • Bogstaveprøven i marts
  • Ordblinderisikotesten i slutningen af børnehaveklassen (april – juni)
  • Daglige iagttagelser

afholdes to læsekonferencer i løbet af børnehaveklassen (inden efterårsferien og i løbet af marts)

Ved konferencerne drøfter en repræsentant fra skolens ledelse, børnehaveklasselederen, skolens læsevejleder og skolens talehørekonsulent indsatsen for de elever, som har behov for en fokuseret eller særlig indsats.

Børnehaveklasselederen, læreren, læsevejlederen og talehørekonsulenten er opmærksomme på de elever, der efter nogle måneders undervisning stadig ikke kan koble bogstaver og lyde og/eller ikke er opmærksomme på første lyd i ord.

Tegn på ordblindhed ses især ved:

  • manglende bogstavekendskab. Fx kan eleven være afhængig af at sige bogstavremsen for at komme i tanke om bogstavnavnet
  • svag fonologisk opmærksomhed. Fx har eleven svært ved at høre, at ordet fisk starter med /f/
  • kvaliteten af udtale. Fx siger eleven ”kådil” for krokodille

Publiceret 11-02-2020