Læs mere:

Ordblindhed i grundskolen – en vejledning:  

https://www.videnomlaesning.dk/media/1955/ordblindhed-i-grundskolen-juni-2016.pdf 

Folder: De nationale test for elever med læsevanskeligheder – udfordringer, anbefalinger og inspiration.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/nationale-test/vejledninger


Adgang til digital bibliotek for ordblinde elever og deres lærere: https://www.nota.dk


Vejledning til AppWriter her:https://www.youtube.com/watch?v=b-mH00xzTNo

 

Bøger og nyheder på Margit Gades hjemmeside:www.margitgade.dk/

Dansk med it. Margit Gade.  Akademisk forlag. 

http://samples.pubhub.dk/9788750043409.pdf

Effekten af IT-støtte på elevers læsefærdigheder. Et felteksperiment i Horsens kommune. 
https://www.sfi.dk/publikationer/effekten-af-it-stoette-paa-elevers-laesefaerdigheder-11049/

 

 

 

 

Publiceret 11-02-2020