Mellemtrinnet 4.-7. klasse

Fra 4. klasse skal ordblinde elever have særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler stillet til rådighed i og uden for skoletiden. Skolen skal i den forbindelse sikre, at den enkelte elev i fornødent omfang instrueres i brugen af it.

Som udgangspunkt er den enkelte skole selv ansvarlig for anskaffelse af udstyr og de kurser for elever og lærere, der følger med. 

Vi anbefaler, at eleverne har adgang til en personlig computer, som er indstillet til den enkelte elev og som fungerer optimalt.

Eleverne skal fortsat arbejde med at udvikle deres læsestrategier, også selv om de anvender kompenserende hjælpemidler. Efter behov og i den udstrækning det giver mening skal eleverne have kurser i fx:

Elever i ordblindevanskeligheder har ofte behov for mere tid. Tid til at lære, tid til at finde tekster på computeren, tid til at forberede sig, tid til at skrive osv.

 

 

 

Publiceret 11-02-2020