Gode råd om lektier

 • De læsetekster, som klassen arbejder med, skal eleven læse fx via NOTA
 • Omfang og indhold af lektier skal være differentieret til elevens læsefærdighed
 • Husk at alle kopiark og tekster skal være tilgængelige for eleven digitalt
 • Lav en meget konkret aftale med elev og forældre om, hvordan tekster læses: Hvilke skal læses med ørerne og hvilke skal læses med øjnene? Jo ældre eleven er, jo mere skal eleven tage medansvar for omfanget af lektierne
 • Aftal med eleven, hvordan en tekst skal læses: hvordan og med hvilken hastighed?
 • Giv altid eleven et læseformål, inden en tekst læses
 • Eleven skal have aktiveret sin forforståelse inden fx en fagtekst læses eller et nyt emne startes op. Det kan også være lektier. Sørg for at vise eleven, hvordan han/hun kan få en forforståelse 
 • Det skal være tydeligt, hvad eleven har for. Lav evt. en lektiebog
 • Sørg for at eleven kan lykkes med lektierne
 • Lav konkrete aftaler om, hvordan eleven skal skrive tekster. Brug fx skriveskabeloner, ordbank, sætningsbegyndere, AppWriter, indtaling, billeder, PowerPoint osv. 
 • Hvis klassen laver diktat skal eleven kun skrive de ordtyper, som eleven har arbejdet med i forvejen
 • Reducer i lektiemængden, hvis det er nødvendigt 
 • Lav evt. tidsbegrænsning for lektietiden

Publiceret 11-02-2020