Indsats på mellemtrinnet

 • Læsebånd med særlig støtte til elever i læsevanskeligheder
 • Læsemakkerforløb på tværs af årgange
 • Systematisk og daglig læsetræning i tekster på elevens niveau
 • Lav læselog sammen med eleven, så læringsprocessen følges
 • Morfemkursus (fra rodmorfem til bøjnings- og afledningsmorfemer)
 • Arbejde med strategier for ordlæsning, fx lydsyntese/analyse, analogi
 • Læsetræning i den understøttende undervisning
 • Særligt tilrettelagt læseforløb på hold med få elever
 • Arbejde med strategier for læseforståelse: læseformål, aktivering af forforståelse og viden, ordkendskab, semantik, tekstbånd, genrer, bevidsthed om egen læsning
 • Særligt tilrettelagt forløb i genrelæsning- og skrivning
 • Læsning og skrivning med it-støtte
 • Kursus i brug af it-støttende programmer
 • Arbejde med strategier for anvendelse af ordforslags- oplæsningsprogrammer, fx at søge det rigtige ord, genlæsning med oplæsningsprogram samt anvendelse af betydningsordbog. Se ”De 10 trin til at blive sel
 • Støtte i klassen ved lærer, der har kompetencer indenfor kompenserende hjælpemidler  
 • Anvend modellerende, guidende og dialogbaseret undervisning
 • Lav elevplan med tydelige læringsmål i samarbejde med eleven. Følg udviklingen sammen med eleven
 • Arbejd med elevens selvforståelse
 • Giv eleven tid, opmuntring og forståelse

Publiceret 14-10-2019