Overgang til udskolingen

Skolen skal lave en procedure for, hvordan oplysninger om elevens læsning og skrivning kommer videre fra mellemtrinnet  til udskolingen. Planen skal tage højde for, at alle elevens nye lærere får viden om elevens vanskeligheder og brug af it kompensation.

Vær særlig opmærksom på, at oplysninger kan gå tabt ved:

  • Lærerskifte
  • Nyansættelse
  • Vikar

Publiceret 11-02-2020