Tegn:

 • Ordblindhed i familien
 • Læser langsomt og upræcist i alle fag. Har især svært ved at læse ukendte/uvante ord
 • Vanskeligheder med at stave
 • Vanskeligheder med at formulere sig skriftligt
 • Undgår læsning og skrivning
 • Mangler ord og begreber
 • Manglende genrekendskab
 • Problemer med at formulere sig skriftligt
 • Vanskeligheder ved at lære fremmedsprog. Især er engelsk en udfordring
 • Svært ved at læse og skrive af fra tavlen
 • Problemer med at genfortælle tekster
 • Svært ved at læse mellem linjerne og reflektere over det læste
 • Nederlagsfølelse og evt. sociale problemer
 • Læs mere i Ordblindhed i grundskolen – en vejledning LINK

Publiceret 14-10-2019