Test og ansvar 

Læs mere om skolelederens, lærerens, forældrenes og elevens ansvar i: Ordblindhed i grundskolen. Et inspirationsmateriale: 

http://www.emu.dk/modul/ordblindhed-i-grundskolen-l%C3%A6sevejledere-l%C3%A6rere-og-p%C3%A6dagogisk-personale  

 

Vi anbefaler klassekonferencer på alle årgange

 

Materiale til individuel læseevaluering LINK til pejlemærker

 

Ordblindetesten:  https://ordblindetest.nu/vejleder/login.jsp?message=bad%20login

Se vejledningen til ordblindetesten her: http://ordblindetest.nu/vejleder

Her finder du testen: http://ordblindetest.nu/

 

I De nationale test for elever med Læsevanskeligheder kan man få nærmere information om de anbefalinger og udfordringer, der kan være for ordblinde elever, når de deltager i nationale test – herunder om anvendelsen af kompenserende it under nationale test:

https://www.skolekonsulenterne.dk/Infoweb/Indhold/Spec_p%C3%A6d/Vejledninger%20vedr%20Nationale%20test/De%20nationale%20test%20for%20elever%20med%20l%C3%A6sevanskeligheder.pdf

 

Se også Vejledning om nationale test til lærere, som underviser børn med særlige behov

file://cifs1/Home/METJ/My%20Documents/170315-Vejledning-til-elever-med-saerlige-behov.pdf

 

Publiceret 14-10-2019