IT-kompenserende hjælpemidler

Handleplanen for skriftsprogsvanskeligheder og handleplanen for sprog og skriftsprog skal danne grundlaget for, at alle elever kommer længst muligt med deres egen læsning og skrivning/stavning. Men elever i skriftsprogsvanskeligheder vil i mange tilfælde alligevel have brug for hjælp til at læse og skrive alderssvarende. It-kompenserende hjælpemidler kan støtte disse elever. 

Det er skolens ansvar at sikre, at særlige hjælpemidler, som er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, stilles vederlagsfrit til rådighed. Dette gælder også hjælpemidler, som er nødvendige for, at eleven kan forberede sin undervisning hjemme. Det er også skolens ansvar at sikre, at eleven i fornødent omfang instrueres i brugen af hjælpemidlet, herunder får hjælp til installation af software til it-hjælpemidler.

Hvis eleven har mulighed for at medbringe egen pc og gode høretelefoner vil det være en mulighed. Det kræver, at pc’en er velfungerende, hvilket betyder, at den er af nyere dato og har stor processor-kraft.

Læse-skrive-teknologier som hjælpemiddel skal fungere optimalt og skal være tilpasset til den enkelte elev.

Aftal med eleven og forældrene om et af følgende løsninger:

  • Eleven har adgang til en af skolens pc’er og AppWriter installeres i hjemmet. Dokumenter sendes eller lagres på USB-stik . Vær opmærksom på, at eleven skal kunne gemme særlige indstillinger i AppWriter og lægge tekster og bøger ind på computeren
  • Skolen stiller pc med AppWriter til rådighed for eleven, som benyttes både i skolen og i hjemmet
  • Eleven vælger at bruge egen pc. Skolen lægger AppWriter på elevens bærbare pc

Alle tre løsninger kræver at elever og lærere får kursus i brugen af AppWriter.

Elevens skole skal stille en computer og høretelefoner vederlagsfrit til rådighed både i skolen og i hjemmet samt instruere eleven i brugen af disse. 

Vi anbefaler, at man allerede fra 0. – 3. klasse bruger it i forskellige sammenhænge og til alle børn. Fx bruge AppWriter til at læse tekster op, som er for svære for eleverne at læse eller som kontrol af det, som eleverne selv har skrevet og lader eleverne skrive med hjælp fra ordforslagene i AppWriter.

It-kompensation giver kun i vis grad mulighed for kompensation for de skriftsproglige vanskeligheder. Det er fx svært for eleverne at læse og skrive af fra tavlen, at læse kopiark og i lærebøger. Det bør være en del af lærerens forberedelse at sørge for, at alle materialer til eleverne er indscannet inden undervisningen, så elever i ordblindevanskeligheder kan få dem læst op. Det er også faglærerens opgave at sørge for, at fagenes lærebøger er tilgængelige på elevens computer. Disse vil i de fleste tilfælde være at finde i nota.dk

Ordblinde elever og deres lærere tilmeldes det digitalt bibliotek på nota.dk, hvor de fleste fagbøger og mange skønlitterære bøger findes digitalt. Indmeldelse sker her: https://nota.dk/indmeldelse

Publiceret 11-02-2020