Ordblinderisikotesten  kan vise hvilke børn i børnehaveklassen og 1. klasse, der er i risiko for ordblindhed. Formålet med testen er ikke at diagnosticere ordblindhed men at give børnehaveklasselederen, læreren og læsevejlederen viden, så man kan give den nødvendige støtte og opmærksomhed, der forebygger og reducerer læsevanskeligheder.

Det er obligatorisk at anvende ordblinderisikotesten. Den tages i børnehaveklassen april – juni.

Ordblinderisikotesten er en gratis papirbaseret test, som kan downloades fra en lukket hjemmeside. Skolelederen udpeger en testansvarlig, som er læsevejleder eller har tilsvarende faglig viden om læsning og læsevanskeligheder (herunder ordblindhed) samt erfaring med testning. Adgang til den lukkede hjemmeside sker med login og adgangskode, som skolelederen har fået tilsendt pr mail fra ministeriet.

Hjemmesideadresse: http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Viden-og-kompetencer/Ordblinderisikotesten 

Login og adgangskode kan eventuelt også hentes hos læsekonsulenten af de læsevejledere, som er udpeget af skolelederen til at tage testen.

Ordblinderisikotesten er bygget op i trin og kan tages tre gange for at følge barnets udvikling. Første trin  skal anvendes som screening på alle elever i slutningen børnehaveklassen. Den er individuel og tager nogle få minutter pr. elev. Andet trin er for de elever, som viser vanskeligheder i første del. Den er også individuel og tager nogle få minutter. Tredje trin er for de (få) elever, som kan være i risiko for ordblindhed. I de tilfælde hvor alle tre trin skal tages, vil testen tage ca. ½ time pr elev.

Elever, der viser risiko for ordblindhed testes igen i midten af 1. klasse og de elever, som dér fortsat viser vanskeligheder testes i slutningen af 1. klasse.

Publiceret 14-10-2019