Hvem skal testes med den nye ordblindetest og hvornår?

Ordblindetesten retter sig mod elever:

  • som giver anledning til mistanke om ordblindhed
  • som har fået en god, grundig og stabil begynderundervisning i bogstaverne og skriftens lydprincip (jf. handleplan for sprog og læsning)
  • som har fået intensive kursusforløb i bogstavkendskab og skriftens lydprincip
  • som har været motiverede for at arbejde med bogstaverne og deres lyde i intensive forløb
  • som går i slutningen af 3. klasse (tidligst marts måned) eller senere i skoleforløbet
  • som ikke har en meget langsom forarbejdningshastighed

I Ordblindetesten er tidsforbruget en vigtig faktor i forhold til den samlede testscore. Det kan derfor mudre billedet en del, hvis der er tale om en elev, som måske ikke har vanskeligheder med skriftens fundamentale lydprincip, men er så langsom i sin opgaveløsning, at resultatet på Ordblindetesten vil blive ordblind. I sådanne tilfælde vil en indledende afdækning af sproglige færdigheder være vigtig for at undersøge, om elevens læsevanskeligheder er en del af et mere omfattende fonologisk problem eller generel langsom problemløsning. Hvis eleven har en langsom forarbejdningshastighed generelt, bør eleven i stedet testes med Elbros ordlister uden tidstagning.

Elever med dårlige danskfærdigheder, nedsat hørelse eller generelle indlæringsvanskeligheder eller andre vanskeligheder, som kan forklare læsevanskelighederne, bør i første omgang ikke ses som ordblinde.

Den endelige diagnose stilles først, når der har været iværksat en tidlig indsats og der har været arbejdet målrettet med elevens vanskeligheder. Ordblindetesten må aldrig stå alene. Elevens egne erfaringer, tidligere testresultater, lærerens daglige iagttagelser, forældrenes oplevelser og erfaringer med ordblindhed i familien samt eventuelle supplerende test skal være en del af grundlaget for at stille diagnosen.

Ordblindetesten kan anvendes fra slutningen af 3. klasse og på de efterfølgende klassetrin fra marts/april til sommerferien

 

Pejlemærker

Se forslag til supplerende tests for alle klassetrin.

Pejlemærker i Skive.docx

Publiceret 07-03-2019