Hvem tager testen og stiller diagnosen?

Skolelederen udpeger en testvejleder i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Testvejlederfunktionen kræver en fagperson, som har viden om læsning, læsevanskeligheder og testning, så testresultatet kan omsættes i den daglige undervisning. Læsevejlederen og specialvejlederen vil have forudsætningerne for at tage testen og give den efterfølgende rådgivning.

Læsevejlederen/specialvejlederen orienterer elevens lærere om resultatet og deltager derefter i et møde med elevens forældre og lærere. Forældrene kan få udleveret resultatet af ordblindetesten, hvis de ønsker det. Formålet med mødet er at udarbejde en handleplan. Kommunens læsekonsulent kan i særlige tilfælde også deltage i mødet.

Testresultater

Påfør testresultaterne på listen over skolens ordblinde elever.

Liste over skolens ordblinde elever.docx

Skolen forventes at have en parat handleplan, hvor det tydeligt fremgår:

  • hvem der tester for ordblindhed på skolen
  • hvilken indsats, der iværksættes, når en elev er ordblind, herunder intensive kursusforløb og it-kompensation
  • hvem, der har ansvar for at iværksætte indsatsen og følge op på indsatsen

Det er skolens ansvar at støtte og fremme elevens læse- og staveudvikling, så konsekvenserne af ordblindheden mindskes.  

 

 

 

 

Publiceret 11-02-2020