Resultatet i ordblindetesten

Testrapporten placerer eleven i kategorierne:

  • Ingen vanskeligheder (grønt område)
  • Vanskeligheder med fonologisk kodning (gult område) eller
  • Ordblind (rødt område)

Vanskeligheder med fonologisk kodning (gult område) betyder, at resultatet ligger i et grænseområde mellem ordblindhed og upåfaldende læsning. Der er tale om samme slags vanskeligheder, blot ikke samme grad som for resultater i ordblindeområdet.

Elever, der placerer sig i kategorien Vanskeligheder med fonologisk kodning, det gule område, kan testes yderligere med fx Testbatteriet og en IL læseprøve (elever fra 3.kl.) eller IL Ungdom samt Elbros ordlister (overbygningselever) for at afdække deres læseudfordringer yderligere.

Pejlemærker

Se forslag til supplerende tests på alle klassetrin.

Pejlemærker i Skive.docx

 

Elevens forældre skal have en tilbagemelding på ordblindetesten på et møde og resultatet udleveres til forældrene i papirudgave. Skole og forældre aftaler, hvordan eleven skal have en tilbagemelding.

Eleven har brug for støtte til både at erkende ordblindheden, forstå den og begå sig med den i hverdagen. Forældrene har brug for at vide, hvordan de bedst støtter eleven i at forstå ordblindheden og hvordan de støtter barnet i skolearbejdet.

Publiceret 06-02-2020