Ordblindhed/dysleksi

 

Ordblindhed eller dysleksi er markante vanskeligheder med at lære at bruge skriftens lyd­princip. Disse vanskeligheder fører til besvær med at tilegne sig hurtig og sikker ordafkod­ning, som igen fører til begrænset læseforståelse. Det er ikke umuligt at lære det, men det er vanskeligere for den ordblinde elev end for andre.

 

De centrale kendetegn er:

 

  • mange læsefejl i modstrid med skriftens lydprincip
  • vanskeligheder med at læse nye ord
  • langvarige vanskeligheder med stavning

 

Ordblindhed skyldes ikke generelle sproglige vanskeligheder, lav intelligens eller utilstrækkelig undervisning. Ordblindhed ses ofte i familien.

 

Ordblinde elever har ofte forskellige andre sproglige vanskeligheder oven i problemerne med de enkelte sproglyde. Disse vanskeligheder øger læsevanskelighederne. Man taler om forskellige grader:

 

  • Ordblindhed (dysleksi)
  • Ordblindhed med langsom benævnelse (dobbelte læsevanskeligheder)
  • Sammensatte sproglige læsevanskeligheder

 

 Sammensatte sproglige læsevanskeligheder omhandler den gruppe, der er ordblinde, har lav benævnelseshastighed og har andre problemer med ordforråd og sproglig hukommelse. Deres problemer kan også være manglende grammatiske færdigheder, manglende sprogforståelse, langsom indlæring af nye ord, problemer med orddeling etc. Disse elever med sammensatte sproglige vanskeligheder har gennemgående de største vanskeligheder med at lære at læse. Vanskelighederne rammer nemlig ikke bare afkodningen, men også sprogforståelsen i læsning. (Læsevanskeligheder, 2007, Carsten Elbro)

 

Mange ordblinde elever kan opnå funktionel læsning, hvis der sættes ind med kvalificeret undervisning.

 

Socialstyrelsens hjemmeside om ordblindhed

Læs mere om ordblindhed

Publiceret 14-10-2019