Stavning

Elever i ordblindevanskeligheder kan ofte læse en del ord ved hjælp af konteksten og deres kendskab til emnet. Når de staver er de i højere grad afhængige af at kunne noget med bogstaverne og deres lyde og det er netop det, der er svært for ordblinde elever. Derfor er stavning en særlig udfordring for den ordblinde elev.

Progressionen i staveundervisningen i Fælles Mål er hurtig, for hurtig for ordblinde elever, og man må derfor tidligt give adgang til at eleverne anvender programmet AppWriter samtidig med den fonologiske træning.  

I Fælles mål er der fokus på fonologiske stavestrategier i børnehaveklassen – 2. klasse. Ordblinde elever vil ofte have behov for særligt tilrettelagte kursusforløb i fonologiske stavestrategier sideløbende med arbejdet i klassen. 

I 3. klasse skifter fokus fra undervisning i fonologiske stavestrategier til undervisning i morfologiske stavestrategier. At arbejde med morfemer i ord kan være en støtte for ordblinde elever, fordi morfemer er betydningsbærende. Et kursus i afkodningsstrategier (VAKS eller ORD) i 3. klasse støtter mange ordblinde elever til at blive mere opmærksomme på både fonologiske og morfologiske stavestrategier.

Arbejdet med morfemer fortsætter i 5. - 6. klasse, men nu er det primært bøjningsmorfemer. Ordblinde elever vil ofte have brug for kurser i fx morfologiske stavestrategier også senere i skoleforløbet.

I Fælles mål, 7. – 9. klasse, handler stavningen især om ordforråd og syntaks, og den lægger sig således mere og mere op ad skrivetræning. Elever i ordblindevanskeligheder bør altid have adgang til at anvende AppWriter, når de staver/skriver.

Publiceret 11-02-2020