Udskolingen 8.-10. klasse

I udskolingen er elevernes og lærernes fokus fortsat at optimere brugen af kompenserende hjælpemidler, metoder og strategier, så eleverne gør sig uddannelsesparate til at søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Ordblinde elevers behov for rådgivning, støtte og særlig undervisning vil således være forskellige afhængig af hvilket klassetrin de er på.

Publiceret 14-10-2019