Indsats i udskolingen

  • Lærer laver i samarbejde med eleven en elevplan, hvori der sættes tydelige mål for det, der skal læres, og hvordan målene evalueres
  • Læsning og skrivning med it-støtte i alle fag
  • Aftaler om lyttelæsning
  • Læsebånd med særlig støtte til elever i læse- skrivevanskeligheder
  • Særlige kursusforløb på mindre hold i fx genrelæsning og -skrivning, læseforståelsesstrategier, AppWriter og afgangsprøven
  • Eleven forberedes så vidt muligt på emneforløb ved at se video, film eller billeder inden emnet påbegyndes

Publiceret 14-10-2019