Inspiration

Metoder og principper

  • Læreren er meget tydelig og anvisende i sin undervisning. Læreren er model og viser, hvordan man gør, når man læser og skriver en tekst. Se hvordan: http://static.uvm.dk/publikationer/2011/fagliglaesning/laererens_fremgangsmaade.html

  • Udarbejd elevplan for støtteundervisningen, hvori der sættes tydelige mål for det, der skal læres, hvordan målene evalueres, samt mulige fravigelser fra 9. klasse prøven og 10. klasse prøven.


It-støtte

Kurser

  • Særligt tilrettelagt forløb i genrelæsning og -skrivning på hold med få elever. Her findes en række undervisningsmaterialer, fx AKTIV, læsning og skrivning på mellemtrinnet og AKTIV, læsning og skrivning i overbygningen

 

Materiale til undervisning i tekstforståelse og fremstilling

 

Prøverne i 9. og 10. klasse


Elevens forståelse

Publiceret 11-02-2020