Overgang til ungdomsuddannelse og uddannelsesparathed

Hvis en elev er vurderet ikke uddannelsesparat, sørger UU for notat i optagelse.dk. Hvis eleven er vurderet uddannelsesparat, skal forældrene selv sørge for evt. notat i optagelse.dk

 

Læs folderen: Videre efter grundskolen – hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne:  http://egeskolen.skoleporten.dk/sp/file/7c7f9410-6393-4452-9abb-ec8ef990d060


Udlever en folder til ordblinde elever i Skive kommune, som skal videre på en ungdomsuddannelse: 

Publiceret 14-10-2019