Tegn

 • Ordblindhed i familien
 • Undgår læsning og skrivning
 • Udsætter opgaver med læsning og skrivning
 • Læser langsomt og upræcist i alle fag
 • Begrænset ord- og begrebsforråd, fx på grund af manglende læseerfaringer
 • Svært ved at tilpasse læsemåde til læseformål
 • Manglende genrekendskab
 • Vanskeligheder med at navigere i og sortere i multimodale tekster
 • Problemer med at resumere tekster
 • Svært ved at læse mellem linjerne og reflektere over det læste
 • Svært ved at besvare åbne spørgsmål til teksten
 • Vanskeligheder med retstavning
 • Problemer med at formulere sig skriftligt
 • Vanskeligheder med at lære fremmedsprog, især er engelsk en udfordring
 • Nederlagsfølelse, evt. sociale problemer
 • Opfylder måske ikke de faglige kriterier for at være uddannelsesparat  

Publiceret 14-10-2019