Test og ansvar 

 

 

Læs mere om skolelederens, lærerens, forældrenes og elevens ansvar i: Ordblindhed i grundskolen. Et inspirationsmateriale:https://www.videnomlaesning.dk/media/1955/ordblindhed-i-grundskolen-juni-2016.pdf

I De nationale test for elever med Læsevanskeligheder kan man få nærmere information om de anbefalinger og udfordringer, der kan være for ordblinde elever, når de deltager i nationale test – herunder om anvendelsen af kompenserende it under nationale test:

https://www.skolekonsulenterne.dk/Infoweb/undermenu2.asp?Root=/Infoweb/Indhold/Spec_p%E6d/Vejledninger%20vedr%20Nationale%20test&ID=31

Mange ordblinde elever har behov for en særlig tilrettelæggelse af 9. og 10. klasses prøverne fx mulighed for at anvende kompenserende it. I Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver ses hvilke muligheder, der er for særlige prøvevilkår.

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser

Læs om prøver i 9. og 10. klasse på Margit Gades hjemmeside: http://www.margitgade.dk/

Publiceret 11-02-2020