Vanskeligheder med sprogforståelse i læsning

At læse vil sige at genskabe et forestillingsindhold på grundlag af en identifikation af tekstens ord og forhåndskendskab til tekstens begrebsverden. Det kræver, at eleven også har:

  • Ordkendskab.  Et dårligt ordkendskab er den mest almindelige årsag til vanskeligheder med sprogforståelse i læsning
  • Evnen til at bruge sin forhåndsviden under læsning. Forhåndsviden er med til at skabe en mental model af teksten
  • Evnen til at bygge bro mellem tekstens elementer (inferenser). Fx ved brugen af henvisende pronominer og at skabe en mental model
  • Kendskab til tekstens struktur. En teksts genre fortæller læseren, hvordan teksten skal læses og hvad formålet med teksten er
  • Evnen til at styre og regulere udbyttet af sin læsning. Eleven skal være bevidst om sin forståelse af teksten og have strategier til at regulere sin læsning, hvis den ikke slår til 

En del elever med dansk som andetsprog har læsevanskeligheder, fordi de har et begrænset ordforråd og er usikre med hensyn til ordenes betydning.

Elever med sprogforståelsesvanskeligheder kan have en uproblematisk afkodning, men har alligevel svært ved at forstå det læste. De har således ingen hjælp af at få teksten læst højt, men har i stedet behov for støtte til at forstå teksten.

Hvis en elev har problemer med at afkode tekst, vil det påvirke læseforståelsen. Det er derfor altid vigtigt at finde ud af, om eleven kan afkode for at udelukke, at læseforståelsesvanskeligheder skyldes vanskeligheder med afkodning.

Publiceret 14-10-2019