Arbejdshukommelsen og læsning

Arbejdshukommelsen refererer til et system i hjernen, der kan fastholde og håndtere den information, der er nødvendig for at udføre komplicerede kognitive opgaver som fx læsning, læring og logisk tænkning. Især problemer med den verbale arbejdshukommelse vil påvirke læseforståelsen.

Arbejdshukommelsen er et nødvendigt grundlag for at forstå en tekst. Det er i arbejdshukommelsen, at man som læser fastholder ord, sætninger og tekstdele, mens man tænker over dem og sætter dem ind i en mental model i hjernen.

Arbejdshukommelsen er også vigtig for at tjekke forståelsen løbende, når man læser.

 

Indsats:

  • At erkende svagheder ved arbejdshukommelsen
  • At holde øje med tegn på disse svagheder hos barnet
  • At vurdere belastningen af arbejdshukommelsen
  • At reducere belastningen af arbejdshukommelsen, når det er nødvendigt
  • At være parat til at gentage information
  • At opmuntre til brug af hjælpemidler til støtte for hukommelsen
  • At udvikle barnets brug af strategier, der kan støtte hukommelsen

Gathercole & Alloway’s 7 principper til afhjælpning svag eller overbelastet arbejdshukommelse (G. & A. 2009, s. 138)

Læs om arbejdshukommelsen og forslag til en generel indsats her:

http://www.skive.dk/media/2456/779_2012_247296_arbejdshukommelse___folder.pdf

og her

https://www.folkeskolen.dk/523988/arbejdshukommelse---fundamentet-for-boerns-laering

I bogen Læsning der lykkes - Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen af Laura Emtoft og Sofia Esmann (Dafolo) er der konkrete eksempler på, hvordan læreren kan hjælpe eleverne med at læse og skrive, hvilke opgaver eleverne kan få, og hvordan de konkret er udformet.

 

Læs mere:

Ordblindhed i grundskolen – en vejledning:  

https://www.videnomlaesning.dk/media/1955/ordblindhed-i-grundskolen-juni-2016.pdf 

 

Folder: De nationale test for elever med læsevanskeligheder – udfordringer, anbefalinger og inspiration.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/nationale-test/vejledninger


Adgang til digital bibliotek for ordblinde elever og deres lærere: https://www.nota.dk

 

Vejledning til AppWriter her: https://www.youtube.com/watch?v=b-mH00xzTNo

 

Bøger og nyheder på Margit Gades hjemmeside:www.margitgade.dk/

Dansk med it. Margit Gade.  Akademisk forlag. http://samples.pubhub.dk/9788750043409.pdf

Effekten af IT-støtte på elevers læsefærdigheder. Et felteksperiment i Horsens kommune. https://www.sfi.dk/publikationer/effekten-af-it-stoette-paa-elevers-laesefaerdigheder-11049/

 

 

 

 

 

Publiceret 11-02-2020