Tekstforståelse indeholder en række delelementer

Læseforståelse kræver kendskab til betydningen af ord og begreber, kendskab til teksttyper og forskellige genre. Når eleven har et godt genrekendskab, har eleven samtidig en opskrift på, hvordan teksten skal læses og hvad formålet med teksten er. 

Elevens baggrundsviden og kendskab til omverden er en forudsætning for at forstå en tekst. For at forstå teksten, skal eleven aktivere sin viden og sit kendskab til emnet. Det betyder, at eleven skal tænke før læsning.

Elevens evne til at danne sammenhænge og følgeslutninger i teksten har betydning for kvaliteten af læseforståelsen. 

Elevens bevidsthed om sin egen forståelse (metakognitiv bevidsthed) under og efter læsning er afgørende. Eleven skal have indsigt i sine egne forståelsesprocesser og kende til strategier, som kan løse problemerne, når de opstår.

Vanskeligheder med tekstforståelsen viser sig ofte først i løbet af mellemtrinnet, hvor teksterne bliver mere komplekse og indeholder mere fagspecifikke ord. En systematisk almenundervisning allerede fra skolestart, som imødekommer elever med svage forudsætninger, vil kunne forebygge en del vanskeligheder med tekstforståelse. Elever på mellemtrinnet og i udskolingen, som oplever vanskeligheder med læseforståelsen, skal tilbydes hjælp fx i form af kursusforløb på mindre hold som beskrevet nedenfor.

En del elever med tekstforståelsesvanskeligheder har problemer med arbejdshukommelsen. Læs mere under menupunktet "Arbejdshukommelse og læsning" i venstre side.

 

Publiceret 14-10-2019