En tidlig indsats

Der er en stærk sammenhæng mellem læseforståelse og ordforråd samt ordkendskab. Det er afgørende, at eleven har et både bredt og dybt ordkendskab.

Eleven skal undervises i læseforståelsesstrategier tydeligt og konkret. Kooperativ læring og reciprok undervisning er effektive metoder til at udvikle elevens læseforståelse. Reciprok undervisning er en dialog mellem lærer og elev, som er struktureret ud fra fire strategier: forudsige, spørge, opklare og opsummere.

 

Højtlæsning for eleverne har betydning, med der skal være et sprogligt samspil mellem oplæseren og eleven.  Se beskrivelse af dialogisk læsning: https://www.videnomlaesning.dk/media/2819/haandbog-lowres-til-web.pdf 

 

Samtale, læsning og skrivning er sproglige aktiviteter, som gensidigt forstærker og supplerer hinanden mod målet at forstå tekster.

 

Stil spørgsmål til teksten sammen med eleverne. Spørg hvem, hvad, hvornår, hvor og hvorfor.  

 

Se gode forslag til læseøvelser, der fokuserer på elevernes udbytte af en tekst s. 60 i materialet: Læseevaluering på begyndertrinnet af Borstrøm og Petersen, 2004.

 

Publiceret 11-02-2020