Formål

Skivesprogoglæs.dk er Skive Kommunes handleplan for sprog og skriftsprog  for børn fra 0 år til overgang til ungdomsuddannelse. Handleplanen henvender sig til ledere og medarbejdere i skole og dagtilbud.

Formålet med handleplanen er:

  • At have et godt og veludbygget sprogarbejde i dagtilbud
  • At skabe en rød tråd fra 0 år til ungdomsuddannelse
  • At sætte fokus på lærerplanstemaet ”Sprog” i dagtilbud
  • At leve op til forenklede Fælles mål
  • At udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan
  • At sikre overgange
  • At færrest mulige kommer i skriftsprogsvanskeligheder
  • At alle elever i skriftsprogsvanskeligheder får et kvalificeret tilbud

Handleplanen erstatter tidligere Handleplan for sprog og læsning 0 – 18 år og Handleplan for undervisning af ordblinde elever i Skive kommune.

Handleplanen er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning, forenklede fælles mål og forskning.

 

 

 

Publiceret 14-10-2019