Spring navigation over

Dagtilbud

Skole

Skriftsprogsvanskeligheder

Dagtilbud

Her kan det pædagogiske personale i dagtilbud hente information om det daglige arbejde med sprog.

Skole

Her kan underviseren hente information om det daglige arbejde med skriftsproget i skolen.

Skriftsprogsvanskeligheder

Her finder du information om, hvordan man i Skive kommune kan støtte de elever, der har særlige udfordringer med skriftsproget.